Stowarzyszenie
Ekspertów
Rynku
Nieruchomości

O nas

Stowarzyszenie Ekspertów Rynku Nieruchomości 

powstało w roku 1999 jako Tyskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych. Nasi członkowie to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie  nieruchomościami oraz wycen nieruchomości, które aktywnie uczestniczą w licznych działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie. W naszym gronie są również specjaliści rynku budowlanego

 

Obszar działalności Stowarzyszenia jest bardzo rozległy, gdyż swoimi działaniami docieramy do całego województwa śląskiego, opolskiego, a także do województwa małopolskiego, łódzkiego. Z należytą starannością realizujemy nasze cele statutowe, wśród których są zadania umożliwiające nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, stałe podnoszenie świadomości społecznej i zawodowej swoich członków, oraz odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, starając się jednocześnie jak najlepiej spełnić oczekiwania i potrzeby naszych Członków i Klientów.

 

Stowarzyszenie bardzo duży nacisk kładzie na ustawowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich Członków, gdyż jest to jeden z naszych celów statutowych. Dlatego też corocznie organizujemy szereg warsztatów oraz szkoleń specjalistycznych z różnych dziedzin, w których oprócz zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami jak i rzeczoznawców majątkowych, aktywnie uczestniczą miedzy innymi przedstawiciele urzędów miast, gmin, spółdzielni mieszkaniowych, MZBM-ów oraz firm zarządzających nieruchomościami.

 

Stowarzyszenie jest Członkiem:

KIGN