Stowarzyszenie
Ekspertów
Rynku
Nieruchomości

Władze

Zgodnie ze statutem Stowarzyszena Ekspertów Rynku Nieruchomości Organami Stowarzyszenia są:

 

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia